Kolom Inspirasi

Saling berlomba dalam amal shaleh dan kebaikan sangat baik dan disukai Allah “Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan.” Qs. Al-Baqarah ayat 148.

Halnya seperti dua sahabat nabi yang dengan kemampuan masing-masing menginfakkan harta mereka fi sabilillah dengan penuh gairah dan semangat yaitu Umar RA dan Abu Bakar RA.

Rasulullah SAW berkata, "Wahai Umar, adakah yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Umar menjawab, "Ada ya Rasulullah."

Nabi bertanya lagi, "Apa yang kamu tinggalkan?" Umar menjawab, "Saya tinggalkan untuk mereka setengah dari harta saya."

Kemudian, datanglah Abu Bakar RA, dengan membawa seluruh hartanya. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?"

Abu Bakar menjawab, "Saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya."

Melihat hal ini, Umar berkata, "Saya tidak akan pernah dapat mengalahkan Abu Bakar."

Masyaa Allah dari kisah ini dapat kita ketahui bahwasannya berlomba-lomba dalam kebaikan adalah hal yang utama.

Bagaiamana dengan kamu sahabat peduli? Yuk semangat untuk bersaing dalam berbuat kebaikan seperti dua sahabat rasulullah ini.

Share:

Tags: